Om dit onderdeel te kunnen bekijken, heeft u de Flash Player nodig.
HomeBackingtracksMultitracksSoftwareCart
        Choose Language:          
   Login
 E-mailadres:
Paswoord:  

Klantenservice
 Paswoord vergeten?  
   Nieuwe Klant?:

      Nieuwsbrief:
           E:  
Uw Bestelling

Artikel: 0 items
Korting % | € 0.00

Netto: 0.00
BTW: 0.00   +

Totaal Prijs: 0.00
We provide the follow payment options:


Disclaimer

Copyrights & Intellectuele Rechten Music 2 Enjoy

1.1 Music 2 Enjoy (M2E) producties, samples en programma's zijn aan u gelicenseerd enkel voor eigen gebruik.
Door het downloaden en/of aankopen van onze backing- en/of multitrack (meersporen audio) data gaat U als afnemer akkoord met het feit dat onze arrangementen copyright materiaal bevatten en en dat elke vorm van reproductie zonder vóóraf schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar, Music 2 Enjoy, is verboden. Ook gaat U als afnemer akkoord met het feit dat U uitsluitend betaalt voor het gebruik van deze arrangementen en dat u in géén geval de rechtmatige eigenaar kunt worden van onze arrangementen.
Samenvattend: U verwerft met deze aankoop uitsluitend een persoonlijk gebruikers- licentierecht!.

1.2 Alleen de geregistreerde afnemer van het originele M2E arrangement heeft deze licentie en is daarmee een geautoriseerd gebruiker.
Ongeautoriseerd kopiëren (geheel, gedeeltelijk of in welke aangepaste vorm dan ook), reproduceren (incl. conversie en reproductie naar andere formaten), huur, verhuur, verkopen, ruilen, schenken, commercials, karaoke, cd en/of dvd producties, orkestbanden, ringtones, radio/tv uitzending,
publieke uitvoering of andere distributie doeleinden zijn ten strengste verboden.

1.3 Ook voor het gebruik van onze arrangementen als presentatie- en/of demo materiaal, in welke vorm dan ook, is vóóraf schriftelijke toestemming, melding en betaling verplicht. Daarnaast bent U aan Music 2 Enjoy verplicht om een kopie van de officiële opgave m.b.t. de aanvraag en toestemming van de auteursrechterlijke organisatie(s) toe te sturen waarin uitdrukkelijk Music 2 Enjoy als producent / uitvoerende is vermeld.

1.4 Indien U als afnemer onderdeel uitmaakt van een bedrijf, band of orkest, kunt U een schriftelijk verzoek bij Music 2 Enjoy indienen om het persoonlijk gebruiksrecht van de aangekochte arrangementen op naam van uw bedrijf of band over te laten gaan. Een officiële en geldige inschrijving van de KVK of gelijkwaardig is een van onze voorwaarden.

1.5 Music 2 Enjoy bekijkt regelmatig nieuwsgroepen en websites zoals o.a. Marktplaats, E-Bay etc. en nieuw aangeboden producten met betrekking tot auteursrechtelijke dwalingen en vervolgt alle piraterij met de maximale middelen der wet.

1.6 Alle aangeboden M2E arrangementen, software en andere zaken zijn exclusief eigendom van Music 2 Enjoy (onderdeel van 24 Se7en Music & Entertainment Ltd.) en worden auteursrechterlijk beschouwd als 'intellectueel eigendom', waarop de wetgeving naburig recht van toepassing is. De afnemer mag één persoonlijke veiligheidskopie maken waarbij al het bovenstaande van kracht blijft.

1.7 De aangeboden M2E producties zijn backing- en/of multitracks (meersporen audio) data en zijn niet de originele opnames en worden ook niet uitgevoerd door de originele producers, artiesten, musici en/of arrangeurs. De originelen opnames zijn enkel als referentie (voorbeeld) gebruikt voor
onze eigen producties.

1.8 Elke overtreding van het copyright ten opzichte van Music 2 Enjoy zal voor de rechter moeten worden verantwoord. Privé personen zijn een niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,00 verschuldigd per overtreding per songtitel. Bedrijven en instellingen zijn een niet voor matiging vatbare boete
van € 25.000,00 verschuldigd per overtreding per songtitel. Daarnaast zal voor elke overtreding tot maximaal 5 jaar gevangenisstraf worden geëist.

1.9 Mechanische en tekstuele copyrights worden gecontroleerd door instanties en de rechthebbende publisher(s) zoals o.a.:
Buma/Stemra, I.F.P.I, Musiccopy en M.C.P.S.

2. Slotbepalingen:

2.1 Alle rechtsrelaties tussen Music 2 Enjoy (onderdeel van 24 Se7en Music & Entertainment Ltd.) en de afnemer zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Als de koper handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en/of rechtspersoonlijkheid heeft, is uitsluitend de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd kennis te nemen van conflicten die uit deze voorwaarden kunnen ontstaan.

2.2 Music 2 Enjoy heeft in dit geval ook het recht bij de rechtbank van de afnemer of bij elke andere volgens het nationale of internationale recht bevoegde rechtbank een rechtsvordering in te stellen.

2.3 Als bepaalde clausules in deze leveringsvoorwaarden/disclaimer volledig of deels nietig zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de uitwerking van de overige gebruiks- en leveringsvoorwaarden. De nietige bepaling wordt geconverteerd in een geldige bepaling die de zin en het doel van de nietige bepaling zo goed mogelijk benadert. Dit geldt eventueel ook voor bepalingen die eventueel zouden ontbreken.

2.4 Met de aankoop van Music 2 Enjoy producties doet de afnemer een bindende aanvraag voor het gebruiken van de geselecteerde dienst tegen de geldende prijs- en leveringsvoorwaarden. Het aanvaarden van deze aanvraag door Music 2 Enjoy vindt plaats door het leveren van deze dienst (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen via Online downloaden van een arrangement).

Alle Music 2 Enjoy auteursrechten worden betaald aan en staan officieel geregistreerd bij M.C.P.S. te Londen - UK..

Don’t Steal Music
Digital Music Piracy leads to law suits over the past years and the offender ends up in more hot water and financial pressure than was bargained for. It's not worth the risk. Music 2 Enjoy has filed numerous copyright infringement lawsuits against companies and individuals that are illegally pirating. Additional lawsuits are pending and in some instances, the police (C.R.I.) has been asked to initiate criminal investigations.

Statutory fines for infringement are substantial and we actively prosecute all instances of infringement of our arrangements. We provide case information to the publishing community for secondary prosecution of Defendants by owners of the compositions. Be aware that Federal statute does not allow a defense based on the supposition that a person did not know the law was being broken.

So do the right thing and support each other. We rely on your continued custom just as you rely on us to provide a quality and reliable product. Our service and technical support comes to you at no cost. Think about it. If you know or suspect a person, company or business dealing illegally in Music 2 Enjoy arrangments, you can contact our legal department on a confidential basis.

Versie 1.0 

Publicatiedatum: Vrijdag 11 April 2008.

 

Design by FWD Design.nl | Program by: Web Fusion Copyright 2008 by 24 Se7en Music & Entertainment Ltd. All rights reserved | Privacy Policy | Copyright Policy